Jejer nyaeta (arti jejer dan contoh soal bahasa Sunda SMP)

Jejer nyaeta tema atawa poko pikiran nu aya dina paguneman atawa cacaritaan. Kalimat tersebut adalah kalimat bahasa sunda, jika ditranslate ke bahasa Indonesia jadi: "jejer yaitu tema atau pokok pikiran yang ada pada percakapan atau cerita".

Jejer nyaeta
Pertanyaan:

Nu dimaksud jejer dina drama teh nyaeta .....

A. Amanat
B. Rangkayan carita
C. Nerangkeun tempat
D. Ide poko carita

Pembahasan:

Nu dimaksud jejer dina drama teh nyaeta ..... (Yang dimaksud tema pada drama yaitu .....)

A. Amanat (Amanat)
B. Rangkayan carita (Rangkaian cerita)
C. Nerangkeun tempat (Menerangkan tempat)
D. Ide poko carita (Ide pokok cerita)
Jawab:

D Ide poko carita

ShowCloseComment