Bentuk latihan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas

Pertanyaan:

Bentuk latihan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan disebut latihan .....

A. Daya tahan otot
B. Daya ledak
C. Kecepatan
D. Kekuatan
E. Kelincahan
Bentuk latihan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan disebut latihan

Pembahasan:
Manfaat Latihan Kelincahan

kelincahan adalah kemampuan seseorang untuh mengubah arah dengan cepat. Berikut dibawah ini manfaat lantihan kelincahan:

  • Melatih sistem pernapasan
  • Mengkoordinasikan gerakan berganda stimulasi
  • Memudahkan penguasaan teknik-teknik tinggi
  • Gerakan lebih efektif, efisien an ekonomis
  • Mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan

Jawaban: Bentuk latihan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan disebut latihan kelincahan.

Jawab:

E Kelincahan

ShowCloseComment